FENG SHUI

8 trigramov domu - Eight Mansions - GUA domu

TRIGRAM DOMU

Každá  osoba má podľa roku narodenia svoje kua číslo. Aj keď postavíme dom, okrem mriežky lietajúcej hviezdy má svoj vlastný trigram. Vychádza z polohy domu a prostredia v ktorom je dom zasadený. Na jeho zistenie môžete použiť nasledujúcu tabuľku.

Hlavnou  črtou tohto trigramu je zadná strana domu, strana kde dom sedí. Od toho vyplýva jeho osobný domový trigram. Najlepšia situácia je keď  osobný a domový trigram sa k sebe hodia, čiže v prvom rade by si človek mal vybrať taký dom, ktorý sedí k jeho kua číslu, resp. ku skupine.

Trigram a jeho preklad Muž  Žena Zad domu sa díva na Pozitívne smery Negatívne smery
  (rok nar.) (rok nar.)
Element a symbol    
Východná skupina
Kan - priepasť 1918, 1927, 1936, 1945, 1954, 1963, 1972, 1981, 1990, 1999 1914, 1923, 1932, 1941, 1950, 1959, 1968, 1977, 1986, 1995 SEVER Sheng JV Smrť JZ
1. voda, kariéra Zdravie V Nešťastie Z
  Dlhovekosť J 6 vrahov SZ
  Prosperita S 5 duchov SV
Zhen – objavenie 1916, 1925, 1934, 1943, 1952, 1961, 1970, 1979, 1988, 1997 1916, 1925, 1934, 1943, 1952, 1961, 1970, 1979, 1988, 1997 VÝCHOD Sheng J Smrť  Z
3. hrom, progres, rodina, drevo Zdravie S Nešťastie  JZ
  Dlhovekosť JV 6 vrahov  SV
  Prosperita V 5 duchov SZ
Xun - priateľskosť 1915, 1924, 1933, 1942, 1951, 1960, 1969, 1978, 1987, 1996 1917, 1926, 1935, 1944, 1953, 1962, 1971, 1980, 1989, 1998 JV Sheng S Smrť  SV
4. vietor,ovládnutie,šťastie, drevo Zdravie  J Nešťastie  SZ
  Dlhovekosť V 6 vrahov  Z
  Prosperita JV 5 duchov JZ
Li – lipnutie 1919, 1928, 1937, 1946, 1955, 1964, 1973, 1982, 1991, 2000 1913, 1922, 1931, 1940, 1949, 1958, 1967, 1976, 1985, 1994 JUH Sheng  V Smrť SZ
9. oheň,veľkolepý,sláva, Zdravie JV Nešťastie SV
  Dlhovekosť S 6 vrahov JZ
  Prosperita J 5 duchov Z
           
           
Západná skupina
Kun - rešpekt 1914, 1917, 1923, 1926, 1932, 1935, 1941, 1944, 1950, 1953, 1959, 1962, 1968, 1971, 1977, 1980, 1986, 1989, 1995, 1998 1915, 1924, 1933, 1942, 1951, 1960, 1969, 1978, 1987, 1996 JZ Sheng SV Smrť  S
2. zem,poslušnosť, manželstvo, zem Zdravie Z Nešťastie V
  Dlhovekosť  SZ 6 vrahov  J
  Prosperita JZ 5 duchov JV
Qian - kreativita 1913, 1922, 1931, 1940, 1949, 1958, 1967, 1976, 1985, 1994 1919, 1928, 1937, 1946, 1955, 1964, 1973, 1982, 1991, 2000 SZ Sheng Z Smrť J
6. nebesá, sila, mentor,obloha Zdravie SV Nešťastie JV
  Dlhovekosť  JZ 6 vrahov  S
  Prosperita SZ 5 duchov  V
Dui - radosť 1912, 1921, 1930, 1939, 1948, 1957, 1966, 1975, 1984, 1993 1911, 1920, 1929, 1938, 1947, 1956, 1965, 1974, 1983, 1992 Z Sheng SZ Smrť V
7. ústa, radosť, dieťa, jazero Zdravie JZ Nešťastie  S
  Dlhovekosť  SV 6 vrahov  JV
  Prosperita Z 5 duchov J
Gen - pokoj 1911, 1920, 1929, 1938, 1947, 1956, 1965, 1974, 1983, 1992 1918, 1921, 1927, 1930, 1936, 1939, 1945, 1948, 1954, 1957, 1963, 1966, 1972, 1975, 1981, 1984, 1990, 1993, 1999 SV Sheng JZ Smrť  JV
8. hory,pauza, znalosti, zem   Zdravie  SZ Nešťastie  J
    Dlhovekosť  Z 6 vrahov  V
    Prosperita SV 5 duchov S

 

Pozitívne smery a ich opis:

  • Sheng Qi – Generátor života je to predná časť domu, považuje sa za miesto bohatstva, aktivuje progres, uznanie, bohatstvo, vitalitu, dobré miesto pre hlavné dvere alebo pracovňu, pracovný stôl. Toto miesto prináša svojim obyvateľom zdravie a dobrý progres a dobrú voľbu príležitostí prichádzajúcich do života v oblasti práce. Sektor je vhodný aj pre spálňu. 
  • Tian Yi - Nebeský doktor - Zdravie – tento sektor prináša vitalitu a dobré zdravie, dobré miesto pre spálňu majiteľa, jedáleň a dvere. Vhodné pre starších ľudí so slabším zdravím.
  • Yan Nian - Dlhovekosť – tento sektor neprináša dlhý život, ako to hovorí názov, ale kvalitné vzťahy a komunikáciu. Sektor je všeobecne vhodný pre spálňu 
  • Fu Wei - Stabilita – tento sektor prináša ozdravenie pre tých, ktorí nemôžu spávať. Miesto je vhodné aj pre študovňu ale aj spálňu. 

Negatívne smery:

  • Jue Ming - Život ohrozujúce – tomuto sektoru sa priradzujú nehody, choroby a nešťastia, dobré miesto pre toaletu, nikdy nie pre hlavné dvere
  • Nešťastie – tento smer prináša argumenty hlavne na pracovišti, právne problémy, hnev, dobré miesto pre toaletu, sklady a komoru
  • Liu Sha - Six Killings - 6 vrahov – smer strát, škandálov, legálnych sporov, zranení a operácii, dobré pre kuchyňu (kuchyňa pre svoj charakter sa umiestňuje práve do tejto lokality) alebo toaletu
  • Wu Gui - Five Ghosts - 5 duchov – prislúcha mu oheň, zlodeji a finančné problémy, klebety, okabátenie,  dobré pre toaletu a sklady 

MAIN LOGO 01GABRIELA Horáčková Voštináková,
Slovensko a Česká Republika

Janáčková 4, 811 08 Bratislava
IČ: 05763614

00 421 949 862 130

INFO@FENGSHUIHARMONY.SK

©2006-2021 FengShuiHarmony.sk, Hosted on MyDreams VPS server