FENG SHUI

Energia elementu VODY

Element vody je opisovaný ako padajúca energia s maximálnym sústredením a pokojom. Je to energia pohybujúca smerom dolu, kde sa zastavuje a stráca. Jej tvary sú unikajúce, prchavé, ťažko dosiahnuteľné,  a jej formu je ťažko opísať.

Pouvažujme nad charakteristikou skutočnej vody. Je chladná, mokrá, nemá žiadnu formu, pretože sa rozptýli, keď sa vyleje.

Energia elementu KOV

Element kov má energiu dohody. Vo svojej prírodnej forme je chladný, dokáže absorbovať teplo, skvapalní sa a je veľmi hustý. Železná ruda, z ktorej sa kov vyrába je vždy ťažená zo zeme.

Kov sa spája s obdobím jesene, farbám bielej, ku končatinám a k západu a severozápadu.

Jin a jang piatich elementov

Ak použijeme princíp jin a jang v teórii piatich elementov, získame päť elementov jin a  a päť elementov s jangovou energiou.

Jinová kvalita elementu je ženská, mokrá, mäkká, tmavá, studená, okrúhla, kreatívna, pasívna a statická.

Jangová kvalita elementu je mužská, suchá, tvrdá, ťažká, jasná, vrúcna, agresívna, hýbajúca sa a  detailistická.

FENG SHUI JE …

Prví praktikanti v dávnej Číne boli farmári. Dobré žatvy  na poliach boli nevyhnutné na uživenie  a prežitie ich komunít, preto identifikácia a samotné pochopenia okolitej prírody a prostredia, bolo pre nich dôležité. Určenie správneho feng – vietor a shui – voda , bolo kľúčom k nájdeniu dobrých energií.

KÚSOK Z HISTÓRIE

Feng shui, doslovne preložené ako vzduch a voda má svoje korene v starovekej Číne. Prvé archeologické zmienky sú staré až 6000 rokov. V roku 1980 archeológovia odkryli hrobku v provincii Henan v Číne a tá obsahovala dôkazy o rôznych druhoch astrologických praktík feng shui.

finalSSGABRIELA Horáčková Voštináková,
Slovensko a Česká Republika

Janáčková 4, 811 08 Bratislava
IČ: 05763614

00 421 949 862 130

INFO@FENGSHUIHARMONY.SK

©2006-2021 FengShuiHarmony.sk, Hosted on MyDreams VPS server