FENG SHUI

Lietajúca hviezda – Xuan Kong Fei Xing

Lietajúce hviezdy patria k najstarším a najpoužívanejším  technikám feng shui. Podstatou lietajúcich hviezd sú energetické vplyvy priestoru, času a ľudí žijúcich v dome. Iný  priestor a  čas ponúka úplne iné možnosti a iný osud pre každého z nás.

Neexistuje dokonalý dom , ktorý by priniesol šťastie pre každého.

Feng shui je jedinečné v tom, že človek si môže dopredu určiť  a vybrať priestor v ktorom bude bývať, energie ktoré bude prijímať a z toho vychádzajúce vplyvy ktoré ovplyvnia jeho šťastie v živote.

Klasické feng shui však hovorí o troch úrovniach šťastia , ktoré človek má

  • nebeské šťastie
  • zemské šťastie
  • ľudské šťastie

Mnoho ľudí o tom nehovorí a automaticky feng shui posudzuje ako niečo magické, čo nefunguje u každého rovnako. Nebeské šťastie máme také, aké nám pridelili vyššie sily. Vo veľkej miere ho môžeme spoznať v horoskope Štyroch stĺpov osudu, no zmeniť sa nedá. Zemské šťastie hovorí o priestore v ktorom bývame, môžeme ho meniť a tu sa využíva prakticky celé feng shui, všetky školy i  lietajúce hviezdy. Ľudské šťastie, to sú naše možnosti  a príležitosti  v jednotlivých časových úsekoch, energie ktoré môžeme využiť a ktoré nám môžu pomôcť pozdvihnúť náš život na vyšší level.

Lietajúce hviezdy sú horoskopom celého domu a bytu v ňom. V daný moment výstavby domu / pokrytie strechy, založenie okien a pokládka podlahy/ , ako boli postavené hviezdy vo vesmíre, všetky tieto informácie starí múdri Číňania zapísali do Čínskeho kalendára – Almanachu. A na základe týchto informácií / opakujú sa v 60 ročných cykloch/ je možné zistiť presné postavenie hviezd a ich energetické účinky na zem. Dané energie ostávajú v dome a pôsobia na ľudí neustále, až kým nedôjde k rozsiahlejšej rekonštrukcii. Tieto energie sa volajú periodické hviezdy.

Vplyvom času sa všetko okolo nás mení, čiže každý rok, každý mesiac, deň i hodinu prichádzajú nové vplyvy, nové hviezdy, ktoré tie periodické ovplyvňujú buď pozitívne alebo negatívne. Hovoríme o ročných vplyvoch a mesačných. Vždy sú prvé periodické vplyvy, tie v dome ostávajú, nemenia sa, pokiaľ nedôjde k rozsiahlej rekonštrukcii bytu či domu vrátane otvorenia a výmeny strechy.

Potom prichádzajú ročné a až potom mesačné vplyvy ktoré vylepšujú alebo zhoršujú prítomnú chi.

MAIN LOGO 01GABRIELA Horáčková Voštináková,
Slovensko a Česká Republika

Janáčková 4, 811 08 Bratislava
IČ: 05763614

00 421 949 862 130

INFO@FENGSHUIHARMONY.SK

©2006-2021 FengShuiHarmony.sk, Hosted on MyDreams VPS server